دستگاه لیزر سبز یا قرمز‌رنگ

توصیف فروش درختچه ناامیدی هلندی دستگاه لیزر
نام پارسی : افرای ژاپنی

نام ان دستگاه لیزر یسی : japanese maple

نام علمی : acer palmatum

خانواده : aceraceae

افرا سبز

صورت و رنگ برگ ها با توجه به رقم فراوان متنوع است . رقم Bloodgood دارای برگ هایی به رنگ قرمز‌رنگ تیره با اندازه میانگین هست که در پاییز به رنگ خیلی زیبایی ظاهر میگردد . رقم Dissectum درختچه ای به ارتفاع 3 . 5 متر با شاخ و برگ های ابشار گونه است . برگ ها در‌این رقم نازک و نخ نظیر با برش های کوچک است . در فصل پاییز به زردرنگ , نارنجی تا قرمز تیره دیده می شود . این نوع فرا به جهت طول معدود مطلوب فضاهای کوچک به خصوص ایوان منازل است . از این لحاظ خوبتر است در پباده سازی کاشت گیاهان آن را در لابه لای درختان بزرگ گم نکرد . بلکه به دلیل صفات منحصر و Exotic خوب تر است در نقطه تاکیدی چشم انداز قرار گیرد . گیاهی است کاملا مناسب برای باغ های ژاپنی و در ادغام چمن با سنگ و آب منظره فرا زمینی خلق و خوی می کند . برگ ها قابل انعطاف و مهم می باشند لذا از قرار دادن این مدل افراها درمقابل سطح ها داغ تابستانی مثل پیش‌روی ساختمان ها یا پیاده روهای داغ می بایست خودداری کرد . خوای مرطوب با مقداری سایه و ایمن از بادهای تند برای این نوع افراها دلخواه است .

درختچه افرای مینیاتور سبز ( مجنون ) دستگاه لیزر
دستگاه لیزر
بر دستگاه لیزر گ درختچه افرا سبز ایستاده ( افرای چینی )
دستگاه لیزر
ازد دستگاه لیزر یاد و تکثیر افرا :
دستگاه لیزر

بذر دستگاه لیزر ها پیشین از کم آب شدن در مرحله سبز یا قرمز جمع آوری گشته و بدون واسطه در خزانه کاشته می‌شود . در بهار جوانه زنی انجام خواهد شد . بذرهای کم آب شده باید به برهه زمانی دو روز در اب با دمای 40 جايگاه سانتیگراد قرار داده دستگاه لیزر شوند و آن‌گاه در وضعیت سرمای مرطوب قرار گیرند . بعضا از ارقام از طریق لینک انتشار میشوند قلمه های قابل انعطاف به ارتفاع 12 – 20 ساتیمتر و تیمار شده با اکسین حدود 2 % در شرایط میست ریشه وارد میکنند . ته قلمه ها بهتر است ش دستگاه لیزر کاف داده شود .
دستگاه لیزر
عک دستگاه لیزر س هایی دیگر از افرا سبز ایستاده ( چینی ) : دستگاه لیزر