دستگاه لیزر زرشک زینتی

نام فارسی : زرشک زینتی

نام ان دستگاه لیزر یسی &# http://iranrotec.ir/%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%9f/

نام علمی : Berberis Thunbergii

خانواده : Berberidaceae

زرشک مینیاتور

گونه : درخت خزان دار تا مدام سبز
دستگاه لیزر
میزان حداکثر ( متر ) : 3 ارتفاع * 3 گستردگی

فرم دستگاه لیزر : کمانی دستگاه لیزر دانی

بافت : میانگین
دستگاه لیزر
رنگ برگها : سرخ زرشکی

فص دستگاه لیزر ل دستگاه لیزر دهی : میانه فصل بهار

کاربرد در محوطه سازی ها : تاکیدی , موضوع , سدکننده رفت و آمد , کناره ای , پرچین , گیاه محوطه چمن , بادشکن

دستگاه لیزر
رنگ دستگاه لیزر ها : رنگ زرد

سرعت رشد : متوسط

نیاز به آبیاری : متوسط

مقاومت به سوزوسرما : بالا

نیاز های نوری : آفتابی و نصفه آفتابی

برگ زرشک مینیاتور

توضیحات در خصوص گیاه زرشک زینتی :

در کتاب های درختان و درختچه های زینتی به 9 مدل زرشک اشاره شده است که در استانهای گوناگون سرزمین پراکنده میباشند . خوشبختانه عمده زرشک ها از دید مشخصات رشدی و نیازهای خاکی و محیطی مشابه نیز هستند . اکثر زرشک ها دارای خار و برگهای بیضی صورت کوچک می باشند و در زمان فصل رشد در برخی نوع ها سبز رنگ میباشند و در آخر فصل پرورش به رنگ زرشکی در می آیند . زرشکها درختچه های خزاندار هستند البته ارقام مدام سبز نیست در آن مشاهده میشود .

درختچه زرشک زینتی میوه

سردی هوا نیز در معیار ریزش برگها و بقا آنها اثرگذار است . این گیاهان بیشتر به خیال و خاطر برگهای سرخ زرشکی رنگشان گزینه اعتنا می‌باشند و آفتاب کامل باعث رنگ پذیری بهتر برگها می شود .

به مدل خاک فراوان اساسی وجود ندارد ولی PH پاره ای اسیدی را می پسندد .

برخی اوقات شاید به پوسیدگی ریشه یا این که ویروس موزاییک در گیر شود .

زرشک زینتی دیوار

زرشک زینتی به عنوان جدا کننده یا پرچین در محوطه سازی فضای سبز

درختچه ای هرس پذیر است و به فرمهای مختلف هرس می شود و با آرایش و پیرایش و شکلدهی میانه خیر و خوبی داراست .

راه های نشر و ازدیاد زرشک زینتی :

زرشک زینتی از روش بذر و قلمه زدن انتشار مییابد . بذر ها به مقطع 15 تا 40 روز در دمای 1 تا 4 مرتبه سانتیگراد تیمار سرمای مرطوب می بینند . در فصل پاییز میتوان بذرها را کشت کرد تا جوانه زنی در فصل بهار اتفاق بیفتد .

زرشک مینیاتور فضای سبز

برای اطلاع از آفات و بیماری های ناشی از حشره‌ها برای گیاه زرشک زینتی اینجا را ببینید .

عکس هایی دیگر از زرشک مینیاتور قرمز‌رنگ :

زرشک زینتی 1
زرشک زینتی 1
زرشک زینتی 2
زرشک زینتی 2
زرشک زینتی 3
زرشک زینتی 3
زرشک زینتی 4
زرشک زینتی 4
زرشک زینتی 5
زرشک زینتی 5
زرشک زینتی 6
زرشک زینتی 6
زرشک زینتی 7
زرشک زینتی 7
زرشک زینتی 8
زرشک زینتی 8
زرشک زینتی 9
زرشک زینتی 9
زرشک زینتی 10
زرشک زینتی 10
زرشک زینتی 11
زرشک