? – دستگاه لیزر گویش درقفا ( Delphinium )

معني : تردستي , سبکي
مطلوب براي : دستگاه لیزر آرايي
رايحه : ملايم
فصل : فصل تابستان
سختی قيمتي : متوسط

? – دستگاه لیزر فريزيا ( Freesia )
معني : پاکي , بي گناهي
مناسب براي : مدل دستگاه لیزر
رايحه : بسيار معطر
فصل : فصل بهار و تابستان
سختی قيمتي : ارزان ( درفصل خودش )

? ? – دستگاه لیزر ياسمن &# http://iranrotec.ir/%d8%ad%da%a9%d8%a7%da%a9%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1/ )
معني : پاکي , پاکدامني , خوشي , شادي
دلخواه براي : گونه دستگاه لیزر و دستگاه لیزر درجيب داماد
رايحه : بسيار معطر
فصل : تمام طول سال
مشقت قيمتي : گران قيمت

? ? – دستگاه لیزر ادريس ( Hydrangea )
معني : فهم و شعور
مطلوب براي : مدل دستگاه لیزر و دستگاه لیزر آرايي
رايحه : ندارد
فصل : فصل بهار و پاييز
سختی قيمتي : گران

? ? – دستگاه لیزر زنبق ( Iris )
معني : پيغام رسان یقین و اعتماد , دانايي و فرزانگي
مطلوب براي : دستگاه لیزر آرايي در دستگاه لیزر دان
رايحه : معطر
فصل : بهار
مشقت قيمتي : میانگین تا گران ( بسته به تنوع )

? ? – دستگاه لیزر ياس بنفش ( Lilac )
معني : اولين احساسات عاشقانه
مناسب براي : تکمیل کننده دستگاه لیزر آرايي يا قسمتي از دسته دستگاه لیزر عروس , بسته به تنوع آن
رايحه : بسيار معطر
فصل : دستگاه لیزر هاي ياس محلي معمولاً در فصل بهار يافت مي شوند , دسته هاي وارداتي مي شوند در تمام ارتفاع سال پيدا مي شوند .
سختی قيمتي : میانگین تا گران

? ? – دستگاه لیزر سوسن ( Lily )
معني : برتري , شأن و اقتدار , صداقت و افتخار
مطلوب براي : نوع دستگاه لیزر عروس , دستگاه لیزر آرايي
رايحه : معطر
فصل : تابستان , ولی در بقيه فصول سال نيز وارد مي شود .
رنج قيمت : میانگین تا گران

? ? – دستگاه لیزر سوسن دشتي ( Lilly of the Valley )
معني : خوشحالي و شادماني

مناسب براي : دسته دستگاه لیزر بعنوان تکمیل کننده بقيه دستگاه لیزر ها
رايحه : معطر
فصل : بهار و تابستان
سختی قيمت : گران

? ? – دستگاه لیزر ماگنوليا ( Magnolia )
معني : عشق و علاقه به طبيعت
مطلوب براي : دستگاه لیزر آرايي
رايحه : بسته به تنوع گوناگون است
فصل : بهار و تابستان
قيمت : گران

? ? – دستگاه لیزر ارکيده ( Orchid )
معني : عشق , زيبايي
مناسب براي : دسته دستگاه لیزر , خرقه ساقدوش , درجيب کت داماد
رايحه : ندارد
فصل : در تمام ارتفاع سال ( اکثر اوقات وارداتي )
قيمت : گران

? ? – دستگاه لیزر صد تومني ( Peony )
معني : محجوبيت , روحيه جاه طلبي , عزم و اراده
دلخواه براي : دستگاه لیزر آرايي
رايحه : ملايم
فصل : آخرها بهار
قيمت : گران

? ? – دستگاه لیزر رز ( Rose )
معني : عشق , لذت , زيبايي
مناسب براي : مدل دستگاه لیزر , ساقدوشان عروس و داماد , دستگاه لیزر آرايي
رايحه : ملايم تا زياد ( بسته به تنوع آن )
فصل : در تمام طول سال يافت مي شود
قيمت : متوسط تا گران

? ? – دستگاه لیزر ياسمن ( Stephanotis )
معني : خوشحالي در زندگي زناشويي
دلخواه براي : نوع دستگاه لیزر و دستگاه لیزر آرايي
رايحه : بسيار معطر
فصل : در تمام طول سال يافت مي شود
قيمت : میانگین

? ? – دستگاه لیزر شب بو ( stock )
معني : زيبايي , پايداري
دلخواه براي : تکمیل کننده دستگاه لیزر آرايي
رايحه : بسيار معطر
فصل : در تمام ارتفاع سال
قيمت : ارزان

? ? – دستگاه لیزر آفتابگردان ( sun flower )
معني : دستگاه لیزر هاي ساقه کوتاه آن به معني علاقه ورزيدن و پرستش مي باشد و دستگاه لیزر هاي با ساقه بلند به معني سربلندي
مطلوب براي : دستگاه لیزر دان و تزيين راهرو
رايحه : ندارد
فصل : پاييز
قيمت : ارزان تا میانگین در فصل

? ? – دستگاه لیزر نخود ( Sweet Pea )
معني : لذت
مناسب براي : باغ آرايي در دستگاه لیزر دان
رايحه : معطر
فصل : اواخر بهار و اوايل فصل تابستان
قيمت : متوسط

? ? – دستگاه لیزر لاله ( Tulip )
معني : عشق و علاقه , شعف و اشتياق
دلخواه براي : دستگاه لیزر آرايي و مدل دستگاه لیزر عروس
رايحه : ندارد
فصل : اواخر بهار
قيمت : گران

source : https : //www . theknot . com/content